Cơ cấu tổ chức

Ban lãnh đạo NSAgency:

  1. Ông Đào Văn Thanh – Chức danh: Giám đốc

Tel:  02373.723.979                    Email:  thanhdv@nsagency.com.vn

  1. Ông Lê Thành Hiệp – Chức danh: Phó Giám đốc

Tel:  0912.201.356                      Email:  hieple@nsagency.com.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *