Dịch vụ logistics

  • Dịch vụ vận tải nội địa: Vận chuyển hàng nguyên container và hàng lẻ bằng xe tải, xe container, tàu hỏa, tàu thủy nội địa, xà lan, vận chuyển hàng dự án, hàng siêu trường siêu trọng, vận chuyển thủy nội địa, kết hợp dịch vụ vận tải đa phương thức.
  • Dịch vụ khai báo hải quan:
  • Tư vấn cho khách hàng về loại hình khai báo phù hợp, tư vấn chính sách mặt hàng, áp mã số hàng hóa (HS code), áp giá, tính thuế, kiểm hoá, kiểm tra sau thông quan.
  • Tư vấn cho doanh nghiệp sản xuất hàng hoá tại Việt Nam xin cấp chứng nhận xuất xứ (CO) nhằm giúp đối tác nhập khẩu được hưởng thuế suất ưu đãi các form A, B, D, E, AK, VK, AJ, VJ, AI, AANZ, …
  • Cung cấp dịch vụ khai thuê hải quan tại nơi đi, nơi đến.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *